Stimulejte své jazykové chutě

Lingviéra- jazykové kurzy

stimulujte své jazykové chutě

Již 15 let vám zajišťujeme:
jazykové kurzy, překlady, školení češtiny pro Čechy, jazykovou poradnu, tvorbu textů a korektury

O nás

Bolby
PhDr. Adéla Přikrylová, Ph.D.

Jsme rodinná firma založená na odborných znalostech majitelky firmy, která má dlouholeté zkušenosti s vyučováním studentů všech věkových kategorií a rozmanitých osobních výukových potřeb (včetně výuky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na soukromé vysoké škole Literární akademie Josefa Škvoreckého).

Adéla vede náš tým lektorů, zajišťuje školení českého jazyka, odpovídá na dotazy v naší jazykové poradně. Je překladatelkou z anglického, francouzského a polského jazyka a komunikuje s našimi zahraničními překladateli. Poskytuje lekce francouzštiny a češtiny. Vymýšlí pro vás netradiční zažitkové kurzy a jiné akce.

Řeč a komunikace tvoří metodologický základ výuky cizích jazyků, ale zároveň jsou naší prioritou při úspěšné komunikaci s vámi. Hledáme vždy komplexní řešení, aby kurz vyhovoval vašim finančním a časovým možnostem i potřebám a představám. Vstřícný přístup vede k vytvoření kurzu přesně „na míru“.

Tomáš komunikuje s našimi zákazníky, zabezpečuje klidný chod firmy, spravuje technické a účetní záležitosti, a díky svým znalostem z velkých mezinárodních korporací nám není překážkou žádný z náročných požadavků klienta.
Tomáš Přikryl
Tomáš Přikryl

27

světových jazyků

84

lektorů a překladatelů

4980

lekcí za rok

15

let s vámi

Lokalita

Tomáš Přikryl Působíme na území hlavního města, abychom vám byli nablízku. Přestože ale často máte své pobočky nebo dceřiné firmy také v jiných městech, zajišťujeme pro vás výuku jak v Praze, tak i v Brně a Ostravě. Distanční výuka má výhodu neomezených vzdáleností.
Naši překladatelé jsou rodilí mluvčí, kteří nám zabezpečují překladatelský servis často přímo ze svých domovin. Mezinárodní komunikaci přenášíme i do spolupráce s vámi. Tiskový servis běžně zajišťujeme po celém území Evropské unie, ale i mimo ni.

  • Naše učebny
  • Malá galerie
  • Mini galerie
  • Velká galerie
Naše učebny naleznete v samém srdci staré Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí a turistické Karlovy ulice. V Husově ulici 9 vám naše klimatizované podkrovní učebny zajistí příjemné prostředí pro vaše sebevzdělávání. Vždy nám šlo o to, aby naše prostory umožňovaly setkávat se v příjemné a nevšední atmosféře. Nechte se uhranout našimi učebnami, stejně jako je máme rádi i my.

Přečtěte si

Tomáš Přikryl Spolupráce s reklamními agenturami po celém světě nás nutí vymýšlet poutavé texty, často za hranou běžného překladu. Už jste někdy potřebovali přeložit veršovaný text, který by se neodpoutal od původní myšlenky, a přesto korespondoval se zvyklostmi daného jazyka? Nebo tvoříte katalog, ve kterém vám dochází slova? Čím větší výzva, tím činoroději se do textu pouštíme. Snažíme se dodat mu dodat všechny správné ingredience ve vyváženém poměru, aby byl po chuti nejen vám, ale i vašim klientům. Přečtete si naše ukázkové texty.

Sociální izolace:
spása nebo prokletí?

  • Aktuální téma
  • iDnes.cz 2020

Průvodce Michelin pro Prahu vychází (originál textu zde)

  • Překlad - tisková zpráva
  • 18. 11. 2021
Title

Moderní český jazyk – čeština jako nástroj k obchodnímu úspěchu

Zajímá Vás, jak Vaše písemnosti ovlivňují dojem profesionality Vaší společnosti? Máte představu o firemní formální kultivovanosti a komunikační efektivnosti? Používáte český jazyk tak, aby byla čeština Vaší konkurenční výhodou?

Obchodní úspěch každé společnosti závisí na jejím vztahu se zákazníky. Zákazníkova důvěra v obchodní vztah je souhrnem racionálních i čistě emotivních postojů, jejichž vzájemným působením zákazník získává jasnou představu o profesionalitě společnosti, se kterou je v písemném či ústním kontaktu. Profesionálně používaný český jazyk umocňuje pocit důvěry. Je pro Vás důležité, aby se image profesionality Vaší společnosti vůči zákazníkům prezentovala na všech rovinách? Určitě pak narážíte při každodenním styku se zákazníky na úskalí svého rodného jazyka a marně hledáte oporu při řešení jazykových nesnází v písemném projevu.

Opomíjený jazyk čeština

Jazykové školy se často zaměřují pouze na výuku cizích jazyků a kvůli nedostatku nezbytného odborného zázemí opomíjejí český jazyk, který v našem životě hraje hlavní komunikační roli. Řeč a komunikace jakožto priorita jazykové školy Lingviéra tvoří metodologický základ nejen výuky cizích jazyků, ale zároveň úspěšné mezilidské komunikace. Lingviéra staví výuku češtiny pro Čechy po bok cizích jazyků a svým zákazníkům nabízí garantovaný dohled nad jejich písemným projevem. Nechte si provést jazykový audit konkrétních dokumentů či šablon a zjistěte, jaké typy formálních nedostatků ohrožují úspěch komunikačního záměru písemnosti a znehodnocují tak profesionální image Vaší firmy.

Český jazyk v praxi

„Jazykový audit představuje ve většině případů významný krok k odstranění jazykových chyb a nedostatků v rozsáhlejším a cíleně zaměřeném měřítku. Vytipuje konkrétní komplikované jazykové jevy, se kterými se pracovníci, jejichž písemný kontakt se zákazníky podvědomě ovlivňuje zákazníkova rozhodnutí, ve své každodenní praxi setkávají,“ představuje strategii kurzů českého jazyka jejich odborná garantka a lektorka PhDr. Adéla Přikrylová, Ph.D. „Každé odvětví lidské činnosti se potýká s odlišnými jazykovými problémy, cílem kurzů českého jazyka je poskytnout jejich účastníkům oporu pro řešení těch jazykových jevů, které musejí ve své praxi řešit. Nejčastěji hledají informace a pomoc ohledně nových i zažitých pravopisných pravidel, obtížných tvarů slov, větné stavby, interpunkce, stylizace, výběru jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu záměru a evropské korespondenční normy.“

Oslovte jazykovou školu Lingviéra a získáte dlouhodobé odborné zázemí pro řešení Vašich jazykových nesnází. V návaznosti na jazykovou spolupráci s touto jazykovou školou máte možnost využívat jazykového supportu, který je jakožto rychlá a individualizovaná jazyková pomoc určen pro všechny, kterým záleží na vlastní sebeprezentaci v písemném projevu. Jazykový kurz čeština pro Čechy, to je moderní český jazyk v obchodním styku se zákazníkem.

Lingviéra pro svého zákazníka hledá vždy komplexní řešení. Řeč a komunikace jakožto priorita jazykové školy Lingviéra tvoří metodologický základ nejen výuky cizích jazyků, ale zároveň úspěšné mezilidské komunikace. Lingviéra staví český jazyk po bok cizích jazyků a svým zákazníkům nabízí garantovaný dohled nad jejich písemným projevem.

Napište nám

Zeptejte se nás,

jen tak pro vás najdeme to nejlepší možné řešení nebo odpověď, kterou očekáváte.

Tomáš PřikrylNeváhejte mi také zavolat
+420 776 614 461